"Në këtë fazë është i nevojshëm përdorimi maksimal i instrumenteve politike dhe diplomatike, para së gjithash t’ju lejohet ekspertëve të OKB-së, të cilët po kryejnë hetimin lidhur me rastet e mundshme të përdorimit të armës kimike në Siri, të përfundojnë mandatin e tyre dhe t’i raportojnë rezultatet e punës së bërë Këshillit të Sigurimit të OKB-së", - tha Gennadi Gatillov.