"Ky është një aparat kozmik i sondimit në distancë të Tokës me rezolucion të lartë hapësinor - deri në një metër në lartësinë e orbitës 700 kilometra. Ai është projektuar për marrjen e imazheve të sipërfaqes së Tokës në diapazonet e dritës së dukshme nga syri dhe asaj infra të kuqe, që është, në mënyrë pankromatike me një rezoluzion prej një metër, multispektral - deri në 4 metra", - tha përfaqësuesi i korporatës.

Galeria fotografike: Në "MAKS-2013" do të organizojnë lidhjen e drejtpërdrejtë me kozmosin