Qendra planifikon të blejë gjithsej rreth 155 mijë ekzemplarë - kryesisht vepra të letërsisë klasike vendase dhe të huaj.

Midis tyre, në veçanti, 100 kopje të librit "Revolucioni pa dhunë" (russ. "Революция без насилия") të Mahatma Gandhi, 75 libra "Përvoja e luftës revolucionare" (russ. "Опыт революционной борьбы") të Ernesto "Che" Guevara, 80 libra "Rruga e tretë. Pa demokratë dhe komunistë" (russ. "Третий путь. Без демократов и коммунистов") të Benito Mussolini dhe 75 kopje të botimit "Putin. Vështrim nga Sheshi Bollotnaya" (russ. "Путин. Взгляд с Болотной площади") të Sergei Udalcov, si dhe 2 kopje të veprave të plota të profecive të Vanga.