"Ky është versioni i finalizuar i maketit, ai do të jetë baza e ndërtimit të anijes kozmike. Maketi është realizuar në madhësinë reale të anijes kozmike, me aksesorët e brendshëm që i ngjajnë versionit real si dhe me pulte dhe karrige në formë djepi", - tha Llopota.

Anija kozmike me perspektivë destinohet për të zëvendësuar anijet kozmike "Soyuz" dhe për të garantuar një hap cilësor në zhvillimin e kozmonautikës ruse.

Galeria fotografike