Supozohet se homoseksualët do të përfshihen në listën e treguesve negativë për dhurimin e gjakut.

Sipas fjalëve të parlamentarit, kjo masë nuk është diskriminuese, pasi homoseksualët përbëjnë 65% të të infektuarve me HIV.

Ndalimi i dhurimit të gjakut nga ana e homoseksualëve ka qenë në fuqi edhe më parë në Rusi, por në vitin 2008 ky ndalim u hoq. Masa të tilla ndaluese kanë qenë në fuqi edhe në disa vende perëndimore - ato hynë në fuqi mbas zbulimit të HIV-it, por pastaj filluan të anuloheshin.