Sipas fjalëve të përdoruesit, ajo çka e tronditi më tepër atë ishte fakti që "Mein Kampf" reklamohet nga rrjeti social ashtu si çdo libër tjetër.

"Mein Kampf" ka faqen e vet në Facebook, në të cilën janë nënshkruar më shumë se 29.000 njerëz.

Në disa vende libri është ndaluar të shpërndahet si promovues i ideve të nacional-socializmit. Në Francë libri shpërndahet lirisht, por gjatë publikimit shtëpia botuese duhet të rrëfejë në faqen e parë rreth tmerreve të nazizmit.