Kjo masë i është kushtuar zhvillimit të Vitit të Turizmit Itali-Rusi, i cili do të zhvillohet nga shtatori i vitit 2013 deri në fund të shtatorit të vitit 2014.

Ata qytetarë të Rusisë, të cilët në të kaluarën kanë pasur dy ose më shumë viza Shengen, do të mund të marrin një vizë me shumë kalime për në Itali me një afat kohor 2-vjeçar.