Më parë organizatorët e manovrave përmendën datat 27-28 gusht. Natyrisht, bëhej fjalë për fazën aktive të stërvitjeve. Skenari i tyre parashikon praktikimin e veprimeve të koordinuara në ajër gjatë shoqërimit të një avioni të rrëmbyer nga terroristët.

Stërvitjet vjetore ruso-amerikano-kanadeze "Shqiponja vigjilente" (ang. "Vigilant Eagle") mbahen që nga viti 2009.