Në të njëjtën kohë ata mbështesin vendimin e Moskës lidhur me dhënien e azilit të përkohshëm politik ish-oficerit të shërbimeve amerikane të zbulimit, Edward Snowden, shpjeguan sociologët e fondacionit "Opinioni publik".

Duke parashtruar qëndrimin e tyre ndaj Barack Obama, 67% e të intervistuarve u shprehën indiferentë ndaj Presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, 16% e tyre mbajnë një qëndrim pozitiv ndaj tij, ndërsa 13% - negativ.