Rezoluta përkatëse u miratua në seancën plenare të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së ditën e premte.

Shpenzimet për aktivitetet, që mund të lidhen me zbatimin e rezolutës, duhet të përballohen me kontributet vullnetare, vihet në dukje në dokument.