"Planifikohet demonstrimi i karakteristikave të avionit në kënde të larta të sulmit si dhe fluturimet në grup të disa gjuajtësve "T-50", - tha piloti kryesor kolaudator, Sergei Bogdan, për gazetarët.

Sipas fjalëve të Sergei Bogdan, pilotëve kolaudatorë u nevojitet të paktën një vit kohë për të përfunduar përgatitjen e show: "Fillimisht ne verifikojmë realizimin e figurave të pilotazhit të lartë në lartësi të mëdha, ndërsa pastaj gradualisht, nga dita në ditë, ulemi gjithnjë e më poshtë".