Për këtë arsye u vendos që instrumentet të dërgoheshin në Stacionin Kozmik Ndërkombëtar (SKN).

Më parë kozmonautët rusë hoqën nga sipërfaqja e modulit Zvezda "Airborne laser communication terminal" pjesë të eksperimentit "SLS", në vend të të cilit ishte planifikuar të vendosej një platformë drejtimi me dy akse.

"SLS" ka për qëllim të demonstrojë teknologjinë ruse të marrjes dhe transmetimit të informatave nëpërmjet space laser line.