Ambientalistët njoftuan se anijes së tyre iu ndalua kalimi përmes Rrugës Detare të Veriut, i cili u shpjegua me pamjaftueshmërinë e fortësisë së korpusit të anijes "Arctic Sunrise" për lundrim mes akujve.

Ndërkohë, Greenpeace theksoi se më shumë se 400 anije me një shkallë më të ulët rezistence të korpusit sesa "Arctic Sunrise" u lejuan të lundronin përgjatë Rrugës Detare të Veriut.