"Me studimin e kësaj çështjeje tashmë po merret Komisioni Ekonomik i Euroazisë", - tha Sergei Gllazjev.

Këshilltari i Presidentit rus deklaroi se "të gjitha marrëdhëniet e mëtejshme" do të varen nga zgjedhja e udhëheqjes së Ukrainës. Sipas mendimit të tij, "disa koka të nxehta i bëjnë thirrje autoriteteve ukrainase të riorientohen nga alternativat mitike të furnizimeve të lëndës djegëse. Por nuk ka gjasa të priten ndofarë ndryshimesh serioze".