Ministria e Jashtme e Rusisë mendon se Londra duhet t'i kushtojë vëmendje shkeljeve të vazhdueshme të të drejtave dhe lirive të njeriut në Britaninë e Madhe dhe të nxjerrë konkluzionet përkatëse.