Më parë tribunali ushtarak në Fort Meade, shteti Maryland, e shpalli të pafajshëm Bradley Manning në lidhje me akuzën më serioze - dhënien e ndihmës armikut, por e shpalli fajtor për shumicën e më shumë se 20 akuzave të tjera, duke përfshirë këtu spiunazhin, vjedhjen e dokumenteve të klasifikuara dhe mashtrimin kompjuterik.