"Ne ramë gjithashtu dakord të shqyrtojmë çështjen e ndihmës sonë për Egjiptin në kuptimin e asaj që ofrimi i ndihmës për grupet më të pafavorizuara të popullsisë duhet të vazhdojë", - u tha ajo gazetarëve pas përfundimit të takimit të jashtëzakonshëm ministror.