"Ne dërguam për shqyrtim aplikimin për shfrytëzimin e një pjese të shelfit kontinental të shtratit të Detit Ohotsk", - citon fjalët e Zëvendësministrit të Burimeve Natyrore të Rusisë, Denis Hramov, Agjencia informative ITAR-TASS. Siç njoftoi zyrtari i lartë, zakonisht procesi i shqyrtimit të aplikimeve të tilla merr një vit.