Inspektorët rusë në të njëjtën kohë do të realizojnë një fluturim analogjik mbi territorin e Danimarkës.

Traktati i Qiejve të Hapur, i cili hyri në fuqi në vitin 2002, parashikon regjimin e fluturimeve observuese mbi territoret e të gjitha 34 vendeve, që e nënshkruan këtë dokument, për rritjen e transparencës së infrastrukturës ushtarake.