Gjenerali i Gardës Revolucionare të Iranit, Ali Fazli, deklaroi se ky program do të quhet "Përgatitja për mbrojtje". Si pjesë të kursit nxënësit do të mësojnë metodat e ndjekjes dhe neutralizimit të avionëve të papilotuar. Fëmijët gjithashtu do të përvetësojnë teknikat e thyerjes së kodeve kompjuterike nëpërmjet të cilave kryhet komandimi i avionëve të papilotuar.

Ushtarakët iranianë japin mësim që tani në shkollat ​​lokale. Në veçanti, ata u mësojnë fëmijëve bazat e mbrojtjes civile.