Dëshmitë e këtyre shkeljeve iu dorëzuan gazetës në fjalë këtë verë nga Edward Snowden. Materialet e mbledhura përmbajnë detaje të tilla që organet e zbulimit zakonisht nuk i ndajnë madje as me anëtarët e Kongresit Amerikan dhe Gjykatës Speciale për lëshimin e lejeve të përgjimit të kriminelëve dhe terroristëve, njofton botimi.

Shumica e shkeljeve ka të bëjë me përgjimin e qytetarëve amerikanë ose të shërbimeve të huaja të inteligjencës.