Në janar kjo shifër ishte 164.4 miliardë dollarë, ndërsa në qershor - 138 miliardë dollarë.

Në listën e poseduesve kryesorë të letrave amerikane me vlerë Rusia renditet në vendin e 11-të. Kryesuese e kësaj liste gjatë viteve të fundit vazhdon të mbetet Kina.