Gjatë një jave nxënësit japonezë do të marrin pjesë në lojëra, konkurse, festivale si dhe do të bëjnë disa ekskursione.

Pas aksidentit në centralin bërthamor "Fukushima-1" në mars të vitit 2011 qeveria e qarkut të Sahalinit i propozoi palës japoneze organizimin e pushimeve për 250 fëmijë që jetojnë në zonat e prekura nga rrezatimi.