Stërvitjet ushtarake "Misioni paqësor 2013" u mbajtën nga 27 korriku deri më 15 gusht. Në to, përveç mbi 1.500 ushtarakëve, u përfshinë rreth 250 njësi të teknikës ushtarake, duke përfshirë këtu edhe 20 aeroplanë e helikopterë.