Vendin e parë në vlerësim e zuri kryeqyteti japonez - Tokio, i cili mori 8.91 pikë nga 10 të mundshme, në vendin e dytë u rendit Varshava me 8.76 pikë, vendin e tretë e zuri Zagrebi me 8.53 pikë, ndërsa të katërtin - Lubjana me 8.43 pikë, vihet në dukje në studimin e bërë.