Të gjithë paraardhësit e Kryetarit aktual të qeverisë për 19 vitet e fundit e kanë përdorur domosdoshmërisht këtë formulim në fjalimet e tyre.

Në të njëjtën kohë, Shinzo Abe përsëriti angazhimin e Tokios ndaj çështjes së përforcimit të paqes. "Pas Luftës së Dytë Botërore Japonia hyri në rrugën e paqes, të lirisë dhe demokracisë, - deklaroi Kryeministri japonez. - Ne kemi ndërmend të vazhdojmë të punojmë me partnerët tanë ndërkombëtarë për ta bërë këtë botë më të mirë".