Kjo deklaratë është bërë nga përfaqësuesi i Komisionit Europian, Jonathan Todd.

Shuma përfundimtare e reduktimit të ndihmës financiare për Hungarinë do të përcaktohet pas negociatave me qeverinë e këtij vendi, të cilat mund të zhvillohen para përfundimit të vitit.