"Ministria do të korrigjojë kuptimin e fjalëve "bashkëshort" dhe "martesë", do t’ua atribuojë kuptimin e ri të tyre edhe bashkëshortëve të të njëjtit seks dhe martesave gay. Ministria gjithashtu do të punojë në mënyrë që t’u sigurojë çifteve të ushtarakëve përfitime të barabarta sociale, pavarësisht nga fakti nëse janë ato çifte homoseksuale apo heteroseksuale", - tha Ministri i Mbrojtjes i SHBA-së Chuck Hagel.