Snowden tha në një intervistë për revistën në fjalë se disa gazetarë kanë treguar "neglizhencë të pafalshme" duke dërguar email-e të pakoduara gjatë diskutimit të çështjeve mjaft delikate që kishin të bënin me veprimtarinë e autoriteteve.