Gjithashtu zëdhënësi i Policisë së Transportit shtoi se viktima apo dhe shkatërrime nuk ka.