Korporata ka apeluar vendimin për ndalimin e pjesëmarrjes në zhvillimin e vendburimeve federale të naftës për shkak të aksidentit në Gjirin e Meksikës në vitin 2010.

Avokatët e BP konfirmojnë se vendosja e sanksioneve i shkaktoi kompanisë "një dëm të parikuperueshëm", si dhe preku interesat e filialeve të saj, të cilat nuk kishin asnjë lidhje me fatkeqësinë në fjalë.