Vendimi për mbylljen e institutit, të krijuar në fillim të viteve 1990 fillimisht në formën e një kolegji, u morr nga themeluesi (Urdhëri) që më 11 korrik, por njoftohet për këtë vetëm tani.

Në vend të institucionit vlerëplotë të arsimit të lartë në fillim të vitit 2014 jezuitët planifikojnë të krijojnë një institucion mësimor të arsimit suplementar profesional.