Ekipet e shpëtimit arritën të zbrisnin në tokë të gjithë pasagjerët e vagonit më të ulët, që ndaloi në një lartësi prej rreth 50 metrash. Po vazhdon evakuimi i turistëve të bllokuar në lartësinë 130 m. Zbritja e një pasagjeri në tokë zgjat rreth 7 minuta.

Gjithsej në operacionin e shpëtimit janë përfshirë 100 persona.