Sipas fjalëve të tij, propozimi përkatës u bë nga partnerët iranianë. "Ne jemi mirënjohës për këtë iniciativë, e pranuam atë dhe u përgjigjëm pozitivisht", - shtoi Juri Ushakov.