Teksti i dokumentit nuk është bërë publik, megjithatë shërbimi për shtyp i përfaqësuesisë së përhershme ruse në OKB theksoi se "projekti nuk është miratuar për shkak se nga disa delegacione janë propozuar amendamente që synojnë në mënyrë të qartë dështimin e miratimit të deklaratës".