Ai vuri në dukje se të dy vendet po ndërmarrin përpjekje të mëdha për intensifikimin e bashkëpunimit në sfera të tilla si përgatitja e kuadrove, veprimtaria shkencore, si dhe po vendosin dialogun strategjik në fushën e mbrojtjes. "Përveç kësaj, Vjetnami është një prej importuesve kryesorë të armëve ruse", - shtoi Sergei Shoigu.