Sipas fjalëve të një përfaqësuesi të dikasterit ushtarak rus, "detyra më e rëndësishme e Ministrisë së Mbrojtjes është urdhri i ekzekutimit të rivendosjes së emrave të njësive dhe formacioneve të famshme ushtarake të epokave të kaluara".