"Në logjikën e arsyetimit tonë ne nisemi nga fakti se të gjithë të ftuarit dhe pjesëmarrësit e Olimpiadës do të mirëpriten, por njëkohësisht do të zbatojnë në mënyrë rigoroze ligjet e Federatës Ruse dhe do të respektojnë zakonet dhe traditat e vendit tonë. Kjo është një dëshirë krejtësisht normale", - deklaroi ai.