Sipas fjalëve të Kryetarit të Qeverisë, durimi i autoriteteve po mbaron, dhe ato janë të mbushura plot vendosmëri për t'i dhënë fund këtyre veprimeve me të gjitha mjetet ligjore, "për aq kohë sa nuk ka arritur puna deri aty sa të sulmohen spitalet dhe shkollat​​".