Fusha magnetike do të ndryshojë polarizimin në drejtim të kundërt - kjo ndodh çdo herë kur ylli ndriçues ndodhet në kulmin e ciklit 11-vjeçar të aktivitetit. Siç supozojnë shkencëtarët, kanë mbetur jo më shumë se 3-4 muaj deri në inversionin e plotë të fushës magnetike.

Aktiviteti diellor i nënshtrohet një cikli 11-vjeçar, gjatë periudhave të aktivitetit më të lartë në Diell bëhen shumë të shpeshta shpërthimet, krijohen vrima koronale dhe ndodhin emetime të plazmës, të cilat bëhen shkaqe të stuhive magnetike në Tokë.