Sipas dekretit № 72, që do të hyjë në fuqi në shtator, rrjetet sociale mund të përdoren vetëm për shkëmbimin e informacioneve personale.

Ligji shprehimisht ndalon publikimin në Internet të materialeve që përmbajnë mendime të ndryshme nga pozicioni i Qeverisë së Vjetnamit.

Organizata ndërkombëtare "Reporterët pa kufij" e përfshiu Vjetnamin në listën e armiqve të Internetit.