Siç pohojnë protestuesit, të cilët kanë ngritur kampin e tyre pranë mureve të “Northwestern Memorial Hospital”, në spital atyre u kanë refuzuar përfshirjen në listë për shkak të statusit të paligjshëm në vend.

Administrata e spitalit njoftoi se përzgjedhja e kandidatëve në listën e pritjes bëhet sipas kritereve që lidhen jo me statusin e tyre civil, por me një kompleks të tërë faktorësh mjekësorë dhe socialë. Në veçanti, merret parasysh aftësia e pacientit për të paguar ilaçet e shtrenjta, të cilat pas transplantimit duhet të merren për tërë jetën për të parandaluar refuzimin e transplantatit nga organizmi. Për shkak të mungesës së organeve të donatorëve, për spitalin është shumë e rëndësishme siguria që operacioni nuk do të bëhet kot.