Më parë "ConocoPhillips" iu tërhoq licenca për shkak të një serie derdhjesh të mëdha të naftës në det.

Administrata oqeanike i dha lejën "ConocoPhillips" për rifillimin e punës pa diskutim publik dhe, siç mendojnë ekologët, pa zhvillimin e studimeve të nevojshme, gjë kjo që bie në kundërshtim me normat e rregullores vepruese.