Ai vuri në dukje se Interneti është pjesë e jetës publike dhe këtu duhen respektuar rregullat, edhe pse duhet vepruar me shumë kujdes në mënyrë që të mos kufizohet ajo që nuk duhet kufizuar. Vladimir Putin rikujtoi se të gjitha shtetet duhet të aplikojnë rregulla që rregullojnë veprimtarinë e rrjetit global (Web).