Para takimit krerët e Komitetit të zbulimit lëshuan ​​një deklaratë, në të cilën konfirmuan rëndësinë e këtyre programeve (spyware) për luftën kundër terrorizmit. Në të njëjtën kohë, ata shprehën gatishmërinë e tyre për t’i korrigjuar ato në mënyrë që t’i bëjnë më të hapura për kontrollin publik dhe të forcojnë mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve në lidhje me respektimin e jetës private.