Sipas vlerësimeve paraprake, votimi ishte i qetë, i organizuar mirë dhe me një pjesëmarrje shumë të lartë të zgjedhësve. Nuk u vu re asnjë shkelje serioze që mund të ndikonte në vullnetin e votuesve. Kjo u konfirmua nga vëzhguesit ndërkombëtarë, duke përfshirë këtu edhe diplomatët e Ambasadës ruse në Harare.

Pritet që rezultatet e zgjedhjeve të shpallen më 5 gusht.