Palët do të diskutojnë bashkëpunimin NATO-Rusi, çështjet e çarmatimit dhe mospërhapjes së armëve të shfarosjes në masë, do të verifikojnë pozicionet e tyre në lidhje me Mbrojtjen antiraket në Evropë. Vëmendje e veçantë planifikohet t'i kushtohet situatës në Siri, Afrikën e Veriut, Afganistan, si dhe zgjidhes së krizës në Lindjen e Mesme.