Në dispozicion të botimit u ndodh Protokolli i negociatave të vitit 1982 të Helmut Kohl me Kryeministren e atëhershme të Britanisë së Madhe, Margaret Thatcher.

Turqit u ftuan në Gjermani në vitin 1961 për shkak të deficitit serioz të fuqisë punëtore pas Luftës së Dytë Botërore. Në vitin 1982 ata numëronin rreth 1.5 milionë vetë në Gjermani.