Në Rusi, midis të tjerash, do të krijohet një sistem i vetëm i navigacionit dhe informacionit orientues për turistët, do të zgjerohet rrjeti i hoteleve që përmbushin standardet ndërkombëtare.

Përveç kësaj, ndoshta, në të ardhmen e afërt, në rajonin e Moskës do të shfaqet një park argëtimi në stilin e Disneyland.