Ky kompleks armatimesh do të jetë në gjendje të përmbushë detyrat si në mënyrë manuale, ashtu dhe automatike, pa pilot. Makina e ardhshme luftarake do të jetë fluturuese, e aftë për të mbajtur armë, për të lëvizur dhe për të zbatuar detyrat luftarake në një distancë prej 50-100 km në regjim pa pilot me drejtim të telekomanduar.

Ka shumë mundësi që zhvilluese e këtij hibridi të jetë "Byroja konstruktore e instrumenteve" në qytetin Tulla (russ. Тула).